Array
Polish English French German Russian
 

OPIS: Przestronny pokój 4 osobowy, sk?adaj?cy si? z dwóch pomieszcze? z cz??ciowo przeszklonym dachem,

?azienk?, lodówk?, dwa ?ó?ka oraz spanie dwu osobowe, tv

 

Rezerwacja

 

Skontaktuj si? z nami w celu ustalenia dost?pnego terminu pod numerem tel. 601 644 394